Licenciranje

Licenciranje
FL U Uputstvo za licenciranjeOSSFL 01 Osnovni sastav ekipe za licenciranjeOSSFL 02 Dopunski sastav ekipe za licenciranjeOSS

Raspored ekipa za licenciranjeOSS

 

 

BPSlogo700